Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Váhu surovín uvádzame v surovom stave.
 
Každá surovina po tepelnej príprave stracia hmotnosť individualne.
 
100g  hovädzieho mäsa pred tepelnou úpravou  60g  po tepelnej úprave.
Objednávat môžete online na našej webovej stránke prípadne telefonicky na císle: 02/446 43 400 

Platba za donášku. 

Platbu je možné zrealizovat:
 Hotovostou pri väcších bankovkách potrebné ohlásit dopredu !
 
Stravnými lístkami Doxx, Vaša stravovacia, Ticket Restaurant, Cheque dejeuner, Gastro pass
 1.2. Dodacie a platobné podmienky
V prípade dovozu kuriérskou službou Pizza Hamm - cena za dovoz závisí od adresy dorucenia, ktorú je možné zistit v kolónke DONÁŠKA
Ak miesto rozvozu nie je urcené v našich lokalít, je možné telefonicky sa dohodnút na dovoze aj do iných lokalít Bratislavy.
 
  2.2.Predávajúci sa zaväzuje:
dodat správny druh a množstvo pizze a jedál tak, ako bola uvedená v case objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene donasky
adekvátne zabalit jedlo - pizzu a dodat objednávku v dohodnutej lehote dodania čas donášky – cca 1 hodina až 1 hodina a 30 min. V prípade, že objednávku nie je možné splnit (dodat) bude zákazník kontaktovaný telefonistom. V prípade, že objednávku nie je možné dorucit v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný telefonistom na dohodnutie dalšieho postupu.
vystavit a priložit danový doklad - pokladnicný blok
 
3.3.Kupujúci sa zaväzuje:
prevziat objednanú pizzu - jedlo a zaplatit za objednaný tovar a donášku
 
 4.3. Reklamácie
Reklamácie sú vybavované
telefonicky na tel: 02/446 43 400
prostredníctvom e-mailu: hamm@hamm.sk
prostredníctvom kuriéra Pizza Hamm
 
5.Záruka
Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovat ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byt zachovaných 75% objemu z jedla. Predmetom reklamácie pri dodaní Donaškovou službou nemôže byt dodržanie výdajnej teploty jedla. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena jedla, vrátenie penazí, alebo iná kompenzácia).
Spôsob vrátenia   jedla
osobne
prostredníctvom kuriéra Pizza Hamm