Obchodné podmienky

Váhu surovín uvádzame v surovom stave. 

 

Každá surovina po tepelnej príprave stracia hmotnosť individualne.

 

100g  hovädzieho mäsa pred tepelnou úpravou  60g  po tepelnej úprave.
Objednávat môžete online na našej webovej stránke www.pizzahamm.sk , prípadne telefonicky na císle: 02/446 43 400 Platba za donášku. 
Platbu je možné zrealizovat:
 

Hotovostou pri väcších bankovkách potrebné ohlásit dopredu !
 

Stravnými lístkami Doxx, Vaša stravovacia, Ticket Restaurant, Cheque dejeuner, Gastro pass

 

 1.2. Dodacie a platobné podmienky
V prípade dovozu kuriérskou službou Pizza Hamm - cena za dovoz závisí od adresy dorucenia, ktorú je možné zistit v kolónke DONÁŠKA
Ak miesto rozvozu nie je urcené v našich lokalít, je možné telefonicky sa dohodnút na dovoze aj do iných lokalít Bratislavy.

 

  2.2.Predávajúci sa zaväzuje:
dodat správny druh a množstvo pizze a jedál tak, ako bola uvedená v case objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene donasky
adekvátne zabalit jedlo - pizzu a dodat objednávku v dohodnutej lehote dodania čas donášky – cca 1 hodina až 1 hodina a 30 min. V prípade, že objednávku nie je možné splnit (dodat) bude zákazník kontaktovaný telefonistom. V prípade, že objednávku nie je možné dorucit v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný telefonistom na dohodnutie dalšieho postupu.
vystavit a priložit danový doklad - pokladnicný blok

 

3.3.Kupujúci sa zaväzuje:

prevziat objednanú pizzu - jedlo a zaplatit za objednaný tovar a donášku

 

 4.3. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované
telefonicky na tel: 02/446 43 400
prostredníctvom e-mailu: hamm@hamm.sk
prostredníctvom kuriéra Pizza Hamm

 

5.Záruka

Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovat ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byt zachovaných 75% objemu z jedla. Predmetom reklamácie pri dodaní Donaškovou službou nemôže byt dodržanie výdajnej teploty jedla. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena jedla, vrátenie penazí, alebo iná kompenzácia).
Spôsob vrátenia jedla - pizze:
osobne
prostredníctvom kuriéra Pizza Hamm Donáškovej služby Bratislava
  

Donáška Bratislava -
Cena donášky €