Obchodné podmienky

Váhu surovín uvádzame v surovom stave. 

 

 • Každá surovina po tepelnej príprave stracia hmotnosť individualne.

 

 • 100g  hovädzieho mäsa pred tepelnou úpravou  60g  po tepelnej úprave.
 • Objednávat môžete online na našej webovej stránke www.pizzahamm.sk , prípadne telefonicky na císle: 02/446 43 400 Platba za donášku. 
 • Platbu je možné zrealizovat:
 

Hotovostou pri väcších bankovkách potrebné ohlásit dopredu !
 

 • Stravnými lístkami Doxx, Vaša stravovacia, Ticket Restaurant, Cheque dejeuner, Gastro pass

 

 1.  2. Dodacie a platobné podmienky
 • V prípade dovozu kuriérskou službou Pizza Hamm - cena za dovoz závisí od adresy dorucenia, ktorú je možné zistit v kolónke DONÁŠKA
 • Ak miesto rozvozu nie je urcené v našich lokalít, je možné telefonicky sa dohodnút na dovoze aj do iných lokalít Bratislavy.

 

        2.Predávajúci sa zaväzuje:
 • dodat správny druh a množstvo pizze a jedál tak, ako bola uvedená v case objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene donasky
 • adekvátne zabalit jedlo - pizzu a dodat objednávku v dohodnutej lehote dodania čas donášky – cca 1 hodina až 1 hodina a 30 min. V prípade, že objednávku nie je možné splnit (dodat) bude zákazník kontaktovaný telefonistom. V prípade, že objednávku nie je možné dorucit v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný telefonistom na dohodnutie dalšieho postupu.
 • vystavit a priložit danový doklad - pokladnicný blok

 

        3.Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziat objednanú pizzu - jedlo a zaplatit za objednaný tovar a donášku

 

       4.3. Reklamácie

 • Reklamácie sú vybavované
 • telefonicky na tel: 02/446 43 400
 • prostredníctvom e-mailu: hamm@hamm.sk
 • prostredníctvom kuriéra Pizza Hamm

 

       5.Záruka

 • Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovat ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byt zachovaných 75% objemu z jedla. Predmetom reklamácie pri dodaní Donaškovou službou nemôže byt dodržanie výdajnej teploty jedla. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena jedla, vrátenie penazí, alebo iná kompenzácia).
 • Spôsob vrátenia jedla - pizze:
 • osobne
 • prostredníctvom kuriéra Pizza Hamm Donáškovej služby Bratislava
 

#pizzaBurger chedar double ???? To to je niečo úplne iné. Žrádlo ktoré budete mať problém zjesť dvaja.

Posted by Pizza Hamm on Saturday, May 11, 2019 

Donáška Bratislava -
Cena donášky €