Kontakt


 

 

 

 

hamm@hamm.sk 
Prevadzkovateľ webu :

Merill s.r.o
Lermontová 3, Bratislava
81005
DIČ  -  2121332224
IČO  -  53 309 766
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 49888/V
Prevádzka :.
pri dynamitke 11 Bratislava
TRASA

 

Donáška Bratislava -
Cena donášky €